Hoe kan ik een artikel retourneren?

Een aankoop kun je bij Kampara.com binnen 30 dagen en zonder opgave van reden ontbinden. Deze 30 dagen
gaan in vanaf het moment dat je het artikel hebt ontvangen. Bestaat je bestelling uit meerdere artikelen? Dan
geldt de dag waarop je het laatste artikel hebt ontvangen als beginpunt van deze 30 dagen terugzendtermijn.

Voorwaarden

 • Retourneer de artikelen binnen de terugzendtermijn van 30 dagen
 • Het artikel is ongebruikt. Je mag deze natuurlijk wel uit de verpakking halen om te passen en te bekijken zoals je
  dit in de winkel ook zou doen.
 • Het artikel is compleet en onbeschadigd.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitoefening van het retourrecht. We raden je dus aan
  een bewijs van verzending te bewaren.
  Tenzij wij dit expliciet aan je vermeld hebben, zijn de kosten voor retourzending voor eigen rekening.
  Uitzonderingen maken wij logischerwijs voor fouten van onze kant. De kosten voor een retourzending worden
  geraamd op een maximum van ongeveer €6,75.
 • Verstuur indien mogelijk de zending als ‘brievenbuspakje met Track & Trace’. De kosten hiervoor zijn
  beperkt en je hebt toch de mogelijkheid om je pakketje te volgen.
  Nadat je aangegeven hebt je bestelling te retourneren sturen wij een ontvangstbevestiging per e-mail. Zodra de
  retourzending door ons verwerkt is ontvang je hiervan opnieuw een melding. Je ontvangt deze melding op een bij
  ons bekend e-mailadres.

Terugbetalen

Kampara.com vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door
Kampara.com in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend
op de dag waarop de consument de herroeping aan Kampara.com meldt. Tenzij Kampara.com aanbiedt het
product zelf af te halen, mag Kampara.com wachten met terugbetalen tot zij het product hebben ontvangen of tot
de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
Kampara.com gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de
consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Wanneer je zelf hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de door ons aangeboden
goedkoopste standaardlevering, zijn wij niet verplicht de bijkomende kosten voor deze duurdere methode terug te
betalen.

Retourneren werkt als volgt

 1. Download het retour-formulier en vul deze volledig in.
 2. Voeg de factuur toe aan je retourzending.
 3. Stuur de het retourformulier, de factuur en de artikel(en) voldoende gefrankeerd naar:
  Kampara.com
  Pallasstraat 1
  5048 CJ TILBURG
 4. Laat ons bij voorkeur via info@kampara.com weten dat je een artikel retour stuurt. Vergeet het ordernummer niet te vermelden.